Gezond bouwen, goed voor alles wat leeft, is duurzaam bouwen voor ons. Dat is bouwen zonder blijvende schade én herstel van grondstoffen tijdens de levensduur van wat we gebouwd hebben. Als dat lukt, zijn we dichter bij een gezonde balans en een duurzame wereld.

Wat is duurzaam voor jou? Van Dale geeft 3 definities waarbij ‘bestemd om de duren’ en ‘zo min mogelijk grondstoffen verbruikend’ rekbare begrippen zijn waarmee iedereen wel iets kan. Echter, door ‘goed voor alles wat leeft’ toe te voegen als randvoorwaarde verandert er een hoop. Daar zit ook gelijk de kracht, want de eigen gezondheid en die van onze dierbaren is ons heel wat waard. Een betere wereld maken voor hen die we liefhebben en na ons komen is een goede motivatie. Die betere en gezondere wereld komt er niet alleen door minder energie te gebruiken en minder CO2 en stikstof uit te stoten. Veel van de momenteel gangbare bouwmaterialen gebruiken schaarse, niet hernieuwbare grondstoffen. De productie ervan kost vaak veel energie en er komen giftige stoffen bij vrij. Gelukkig kan er steeds meer gerecycled worden, maar ook dat gaat nooit één op één en kost veelal wederom veel energie. Niet zo gezond dus voor alles wat leeft. Dat bewustzijn groeit en wij helpen je graag bij het maken van weloverwogen keuzes.

Er is geen formule voor, maar het begint bij de ambitie om te doen wat goed is voor onze gezamenlijke toekomst. We kijken eerst naar wat er al is en hoe we dat kunnen behouden en waar mogelijk opnieuw inzetten en gebruiken. Wat niet nieuw gemaakt hoeft te worden is de eerste winst. Voor nieuw te maken dingen adviseren het gebruik van natuurlijke materialen en producten op basis van natuurlijke materialen die hernieuwbaar zijn waar mogelijk. Het is goed om te zien dat er veelbelovende innovaties plaatsvinden om natuurlijke producten te maken voor onze gebouwen en interieurs van de toekomst.

Construeren met hout doen we al eeuwen en gelukkig weer steeds meer. Voor het isoleren zijn er verschillende opties zoals houtvezel-, hennep- en katoenisolatie bijvoorbeeld. Afwerken met hout, leemplaten of kurk zijn opties en voor al het schilderwerk zijn hele goede duurzame alternatieven voor handen. We bouwen al eeuwen, maar met de industriële revolutie zijn we de relatie met de natuur een beetje kwijtgeraakt. Gelukkig is de kennis er nog en wordt die in hoog tempo uitgebreid en verdiept. Aan ons om gebouwen en interieurs te maken die aan de huidige eisen van veiligheid, comfort en esthetiek voldoen.

Neem contact op als je ook in een omgeving wilt wonen of werken die gezond is voor alles wat leeft. Laten we samen van gedachten wisselen wat dat voor jou kan betekenen en ik vertel je graag meer over onze aanpak waarbij je zelf de beslissingen neemt.

Project: Shortstay Le Pinsonerie