Adviezen die het verschil maken

Maatwerk Ontwerp

Een integraal ontwerpproces volgens de here we are Methode waarbij de systematische opbouw van Analyse, Strategie, Ontwerp, Aanbesteding en Uitvoeringsbegeleiding zorgt voor het beste resultaat. Dit onderscheidend efficiënt en controleerbaar proces biedt inzicht, overzicht en rust waarbinnen het ontwerp zich maximaal kan ontwikkelen.

Kosten zijn projectafhankelijk, neem contact op voor een offerte.

Analyse Ruimtelijke Potentie Vastgoed

Geeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen voor het beoogde gebruik van een pand. Analyse van de omvang, ligging, oriëntatie, voorzieningen, indeelbaarheid met aandacht voor duurzaamheid en onderhoud. Inclusief doorspreken beknopte rapportage voorzien van verklarende tekeningen en foto’s.

Zakelijk vastgoed:

  • Small: 2 uur op locatie, tot 500m2 in NL, rapportage binnen 3 werkdagen = € 550,- excl. BTW
  • Medium: 4 uur op locatie, tot 2000m2 in NL, rapportage binnen 4 werkdagen = € 950,- excl. BTW
  • Large: 6 uur op locatie, tot 5000m2 in NL, rapportage binnen 5 werkdagen = € 1.450,- excl. BTW

Woningen:

  • Small: 2 uur op locatie, tot 120m2 in NL, rapportage binnen 3 werkdagen = € 550,- incl. BTW
  • Medium: 3 uur op locatie, tot 250m2 in NL, rapportage binnen 4 werkdagen = € 800,- incl. BTW
  • Large: 4 uur op locatie, tot 500m2 in NL, rapportage binnen 5 werkdagen =€ 1.350,- incl. BTW

Op verzoek uit te breiden tot haalbaarheidsstudie waarbij verschillende scenario’s en kostenindicaties op basis van kengetallen uitgewerkt kunnen worden. Extra kosten afhankelijk van de vraag.

Informeer

Scan Ruimtelijke Identiteit

Je gebouw en interieur kan je grootste visitekaartje zijn als het communiceert wie je bent en waar je voor staat, maar doet dat het ook? Er wordt een analyse gemaakt van de gebouwcommunicatie vanuit het perspectief van zowel de klant alsook de medewerker. Deze analyse wordt naast je kernwaarden en externe communicatie gelegd. Hieruit volgt een advies en stappenplan wat te doen om de ruimtelijke identiteit beter af te stemmen op de identiteit van de organisatie. Inclusief doorspreken beknopte rapportage voorzien van verklarende tekeningen en foto’s.

  • Small: Analyse en advies incl. stappenplan en 1 dagdeel op locatie, tot 500m2 in NL = €950,-
  • Medium: Analyse en advies incl. stappenplan en 1 dagdeel op locatie, tot 2000m2 in NL = €1.450,-
  • Large: Analyse en advies incl. stappenplan en 1 dag op locatie, tot 5000m2 in NL = €1.950,-

De Scan is op verzoek uit te breiden met anoniem onderzoek onder klanten en medewerkers. Extra kosten afhankelijk van de vraag

Informeer

Behoefteonderzoek

Het werk is uitdagend en divers, zo ook de medewerkers. Tijdens verschillende werkzaamheden kunnen ook de behoeftes veranderen. Behoefte aan focus, rust, inspiratie, uitdaging, individueel of samen wisselen elkaar af. Om een omgeving te creeren die past bij de collega’s laten we ons graag door hen inspireren. Waar worden ze enthousiast en gelukkig van? Door een beter beeld van wat hen gelukkig maakt en activeert kunnen we deze activiteiten en momenten echt inspirerend vormgeven.

In samenspraak doen we een anoniem onderzoek naar de persoonlijke drijfveren en geluksfactoren in relatie tot de werkzaamheden. In overleg vinden we een format voor het uitsturen van de vragen in lijn met AVG en het interne beleid. Wij doen een voorstel voor de vragen en stemmen die tijdig af met jullie. Na analyse van de antwoorden en feedback maken we inzichtelijk wat de conclusies concreet kunnen betekenen voor de werkomgeving.

Kosten zijn projectafhankelijk, neem contact op voor een offerte.