Is jouw bedrijfscultuur er een waar iedereen aan bijdraagt en zich goed bij voelt? Weet je het of denk je het? Zien we dat ook terug op de werkplek?

De werkomgeving is een uiting van de bedrijfscultuur en zegt veel over het bedrijf. Het draagt bij aan het beeld dat bezoekers, collega’s en klanten creëren van jouw bedrijf. Cultuur is een participatiemodel waarbij je als bedrijf optimaal profiteert als iedereen meedoet en zich verbonden voelt. Alleen dan stroomt alle ingebrachte energie de juiste kant op. Als je het denkt te weten, maar ernaast zit gaat er kostbare energie verloren.

De bedrijfscultuur is hét startpunt als we ontwerpen aan de werkomgeving. Om inzicht te krijgen in de volle potentie van een bedrijf hebben we een behoefteonderzoek ontwikkeld. Hierin geven medewerkers inzicht in hun belevingswereld, wensen en behoeften om hun werk optimaal te kunnen doen. Wij analyseren deze data en gebruiken die in de ontwikkeling van ontwerpvoorstellen voor de werkomgeving. Ruimtelijke ervaringen waarin klanten en medewerkers het bedrijf én zichzelf herkennen, met ruimte voor diversiteit en creativiteit. Waar iedereen bijdraagt aan de gezamenlijke doelen en bedrijfscultuur.

here we are laat zien waar jij voor staat!